Psychoterapia i pomoc psychologiczna

Psychoterapia to jedna z wielu metod pomocy psychologicznej. Nie każda osoba odczuwająca trudności w życiu emocjonalnym czy społecznym jest jednak gotowa na rozpoczęcie terapii. Może to wynikać z niedostatecznej wiedzy na temat procesu terapeutycznego, który do niedawna obrastał wieloma stereotypami. Ponadto, niektóre osoby poszukują jedynie poradnictwa psychologicznego, a mianowicie takich działań psychologa, które pomagają w zrozumieniu oraz rozwiązaniu pojawiającego się kryzysu rozwojowego lub sytuacji kryzysowej. Często spotykaną sytuacją jest także wizyta rodzinna lub wizyta jednego członka rodziny, który zaniepokojony jest zdrowiem i stanem psychicznym kogoś bliskiego. W takiej sytuacji warto pamiętać jak ważne jest udzielenie wsparcia emocjonalnego bliskiej osobie, ale także wsparcia informacyjnego. Rodzina może poszukać odpowiedniej poradni czy gabinetu, może też pomóc w umówieniu wizyty u psychologa. Już w gabinecie psycholog powinien udzielić dalszego wsparcie informacyjnego: polecić konsultacje z innymi specjalistami jeśli to konieczne, wytłumaczyć w jaki sposób wygląda psychoterapia. Jest to ważne, ponieważ osoby odwiedzające poradnię czy gabinet psychologiczny są pod wpływem działania stresu, czy też innych trudnych emocji związanych z ich funkcjonowaniem.