Psychoterapia Katowice

W swojej pracy psychoterapeutycznej wykorzystuję podejście psychodynamiczne, gdyż daje ono szerokie spektrum działania terapeutycznego, dostosowując teorię i narzędzia do określonego przypadku. Leczenie odbywa się poprzez kontakt z terapeutą , czyli poprzez relację. W relacji pacjent-terapeuta zachodzą takie same procesy, jak w innych relacjach pacjenta (z otoczeniem czy bliskimi). Terapeuta poprzez pokazanie tych zależności umożliwia uświadomienie sobie nieświadomych motywów rządzących zachowaniem, myśleniem czy działaniem pacjenta. Konsekwencją terapii jest więc większa kontrola nad własnym życiem wewnętrznym, oraz możliwość bardziej świadomego podejmowania decyzji, a także rozumienia, w jaki sposób kształtują się myśli, zachowania oraz jak tworzą się relacje z innymi ludźmi. Taki rodzaj pracy uważam za skuteczny, gdyż w wielu wypadkach daje możliwość trwałych zmian w funkcjonowaniu.

Swoją ofertę kieruję do osób, które:

 • Mają problemy z relacjami interpersonalnymi w życiu prywatnym bądź zawodowym
 • Odczuwają silny lęk, który utrudnia im codzienne funkcjonowanie
 • Cierpią na stałe obniżenie samopoczucia, satysfakcji z życia, mają objawy depresji
 • Mają problemy z zaangażowaniem się w bliską relację interpersonalną, bądź z jej utrzymaniem
 • Mają trudności w radzeniu sobie z emocjami (np.: wybuchy agresji, ciągła płaczliwość)
 • Przejawiają objawy na tle nerwicowym (natrętne myśli, fobie, zaburzenia snu, bezsenność)
 • Mają trudności z koncentracją uwagi, są apatyczne, z trudem odczuwają przyjemność
 • Mają poczucie, że nadmiernie poświęcają się pracy zawodowej, ze szkodą dla własnego czasu oraz bliskich
 • Unikają kontaktów społęcznych z obawy przed krytyką, brakiem zaakceptowania
 • Czują się niedopasowane, społecznie niekompetentne, gorsze od innych
 • Mają trudności w podejmowaniu decyzji bez ciągłego radzenia się innych
 • Czują potrzebę, aby to inni brali odpowiedzialność za ważne sfery ich życia
 • Mają trudności w wyrażaniu niezadowolenia wobec innych, wynikające z obawy przed utratą sympatii, aprobaty
 • Borykają się z chorobą nowotworową
 • Odczuwają dolegliwości psychosomatyczne, przy których lekarze wykluczyli podłoże fizjologiczne (napięciowy ból głowy, kołatania serca, nagłe uderzenia gorąca)

Dodatkowo podejście psychodynamiczne daje możliwość wsparcia dla osób, które borykają się z różnego rodzaju kryzysami. Mogą to być kryzysy rozwojowe (np. w wieku dorastania), bądź kryzysy wynikające z śmierci bliskiej osoby, rozstania z partnerem czy utraty pracy.

Kontakt:
Martyna Nikodym
tel 501 179 441
email  martyna.nikodym@lustro.org

Psychoterapeuci z innych miast:
Psychoterapia w Pruszkowie

Osoby zainteresowane psychoterapią w Pruszkowie serdecznie zapraszam do zapoznania sie z oferta centrum psychoterapii HealthyForYeras.com W centrum pomoc uzyskać mogą osoby doświadczając wielu trudnosci natury emocjonalnej.

Psychoterapia Bielsko-Biała
Pomoc psychologiczną osobom cierpiącym z powodu wielu dolegliwości, takich jak odczuwanie lęków, zaburzeń odżywiania, zaburzeń seksualnych i wielu innych w Bielsku-Białej, możesz uzyskać w Gabicecie mgr Joanny Szczotki - psychoterapia-bielsko.lustro.org
Psycholog, psychoterapeutka w Krakowie
Potrzebujesz pomocy psychologicznej w Krakowie? Serdecznie zapraszam do skoryztsania z oferty gabinetu Pani Eweliny Smagała - psychoterapia Kraków. W gabinecie możesz uzyskać pomoc terapeutyczna indywidualna w nurcie psychodynamicznym dla dorosłych jak i pomoc psychologiczną dla młodzieży.
Informacje o cookies